SONDAJ SSS

Sondaj,Su Sondajı Sık Sorulanlar

Kuyu Kalitesi kavramı nedir?

Bir sondaj makinesi ile yüzeyden yeraltına doğru açılan bir delik ve içine konulacak bir muhafaza borusu ile sondaj yapılmış olunmaz. Su sondajının temel mantığı; yeraltının belirli bir derinliğindeki suya  ulaşmak ve bunu pompa ile çekmektir. Ancak kuyunun yıkılmaması ve suyun pompaya ulaşması gerekmektedir. Kuyuya muhafaza borusu konulduktan sonra kuyu yıkılabilir mi ? Normalde cevap hayır’dır. Öyleyse su ile pompanın irtibatı nasıl kesilir ? Şöyle bir örnek verelim ; kuyu delinirken otuzuncu ve yetmişinci metrelerde gevşek zeminler geçilip doksanıncı metrede suya ulaşarak  kuyuyu yüzüncü metrede tamamladığımızı kabul edelim.Daha sonra kuyuya muhafaza borusu konduğu halde iyi çakıllama yapılmazsa  otuzuncu ve yetmişinci metrelerdeki gevşek zeminler suyun da etkisiyle zamanla aşağıya doğru akacak , yani boru ile su kuyusu arasında birikecek ve kuyu içi ( pompa ) ile yeraltısuyunun irtibatını tamamen veya kısmen kesecektir.

Kuyunun kalitesi boru çapı,boru cinsi, teçhiz planının doğruluğu, çakıl zarfının kalınlığı ve uygulanan sondaj tekniklerine bağlı olarak çok ciddi şekilde farketmektedir.

Su Sondajı Yaptırmak isteyen Kurumlar Nelere Dikkat Etmelidir ?

Yeraltından Su elde etmek için Sondaj yaptırmak isteyen Kişi ve Kurumlar sadece sondaj birim fiyatını sorarak değerlendirme yapmak hatasına asla düşmemelidirler. Bazıları manavdan domates alır gibi direkt sondaj metre fiyatı sormaktadırlar. Farklı jeolojik formasyonlarda farklı tipte sondaj yöntemleri uygulanmakta ve sondaj birim fiyatını etkilemektedir. En ucuzu almak değil,en iyiyi en ucuza almak önemlidir.

Su sondajı öncesinde jeolojik-jeofizik-hidrojeolojik etüt (su etüdü) yaptırmalımıyız?

Kesinlikle evet. Jeolojik AraştırmaJeofizik EtütHidrojeolojik Etüt neticesinde su sondajı için en verimli lokasyon seçilmeli ve etüt sonucunda yapılacak kuyu tasarımına göre sondaj yapılmalıdır. Yeraltı çok değişken bir yapıya sahip olabilir. Komşunuzun sahasında gürül gürül su akarken sizin sahanızda su bulunamayabilir. Komşunuzun sahasında bol su çıkmış olması,sizin sahanızda da aynı miktarda su bulunacağı anlamına her zaman gelmez. Aynı şekilde komşu sahada kuyu açılmış ve su çıkmamış olması da kesin gösterge değildir.

Su Etüdüsu arama çalışması yapılması;düşündüğünüzün aksine sizi yüklü bir maliyetten kurtarır. Yeraltısuyu Etüt yapılmaksızın açılan Su Kuyusu ‘ndan su çıkmaması halinde yaptığınız yatırım tamamen boşa gidebilir. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmayınız.

Su sondaj lokasyonunun doğru olarak belirlenmesi kuyudan yüksek verimde su çekilmesine,bu nedenle de düşük verimli 3-4 kuyudan 3-4 adet pompa çalıştırılarak elde edilecek su verimi,bir kuyudan bir tek pompa ile temin edilmiş olur.Elektrik giderleri,kuyu işletme giderleri azalır.Kuyudan su çıkmaması halinde ise yapılan emek ve para ziyan olacaktır.Temini gereken suyun çok fazla derinde olmayan su taşıyan formasyonlardan temin edilmesi halinde kuyu maliyeti azalacaktır.

Su kuyusu,jeolojik-jeofizik araştırmalar(su etüdü-yeraltısuyu araştırması) sonucunda hazırlanacak  Kuyu İnşa Projesine göre açılmalıdır.

Kuyu –Su kuyusu-Su Sondajı Danışmanlığı hakkında bilgi verirmisiniz?

Bir kuyu açılmasına karar verildiği andan itibaren Su Sondajı-Kuyu Danışmanı Mühendislik firması ile çalışılması;sandığınızın aksine su kuyusu yatırım maliyetinizi ve uzun vadeli işletme giderlerinizi düşürür.Çünkü kuyu en uygun lokasyonda en verimli şekilde açılmalıdır. Bir kuyu danışmanı,ilk baştan itibaren sizin adınıza gerekli hidrojeolojik etüt(yeraltısuyu araştırması-su etüdü) çalışmalarını yürütür-sondaj tekliflerini değerlendirir-sizin adınıza en uygun sözleşmeyi sağlar ve su sondajı sırasında kuyu projesine uygun olarak kuyunun açılmasını sağlar ve kuyu işletme giderlerinizi düşürür.

Sondaj yaptırmak isteyen kişi ve kurumlar, sondaj firmasına kuyunun tamamı için delik ve boru çaplarını,boru cinsini, borunun et kalınlığını,nasıl bir kuyu geliştirme tekniğinin kullanılacağını, sondaj işleminin hangi kapasitede,ne durumdaki makinalarla yapılacağını, işin ne kadar süreceğini, kuyuda bir problem olduğunda ne yapılacağı gibi konuları net olarak sorup öğrenmelidir. Yapılacak Sözleşmede bu hususlar yazılı olmalıdır ve Kuyu Kontrol Mühendisi kuyuyu denetlemelidir.