Kuyu bakımı

      Kuyu bakımı için yorumlar kapalı

Su sondajı yapılarak yeraltı suyunun elde edildiği kuyuların, verimli biçimde çalışmasını devam ettirebilmesi için belirli aralıklarda  kuyu bakımı yapılması gerekir. Suyun verimli ve sürekli elde edilebilmesi için kuyu bakımı şarttır ve bakım yapılmadığı taktirde verim düşmeye başlayacaktır.

Kuyu bakımının belirli aralıklarla yapılması verim açısından önemlidir.

Kuyu bakımının belirli aralıklarla yapılması verim açısından önemlidir.

Aşağıdaki konulara ilgi duyabilirsiniz:

Kuyu temizlik      su sondajı    Su kuyusu açmak    Sondaj