Monthly Archives: Aralık 2006

Sondaj nasıl yapılır?

Sondaj Nasıl Yapılır?

Kaya ortamda – Sert Kayalarda kullanılan sondaj tekniği ile yumuşak-kendini tutamayan zeminlerde kullanılan sondaj tekniği farklıdır. Kendini tutamayan yumuşak formasyonlarda çamur sirkülasyonu ile sondaj yapılır. Kaya ortamda ise sondaj,hava sirkülasyonu… Read more »

Yeraltı suyu Arama Çalışmaları

Hidrojeolojik-Jeolojik-Jeofizik Etüt: Yeraltısuyu Etüt çalışmaları-Jeolojik ve Jeofizik araştırmalar Yerbilimciler tarafından (Jeoloji Mühendisleri-Jeofizik Mühendisleri) tarafından yapılır. Jeolojik Araştırma-Jeofizik Etüt-Hidrojeolojik Etüt neticesinde su sondajı için en verimli lokasyon seçilmeli ve etüt sonucunda… Read more »

Sondaj Şirketleri

Türkiye’de gerek yurt içi farklı bölgelerde sondaj yapan ve gerekse yurtdışında da çalışmalar yapan bir çok küçük ve orta ölçekli sondaj firmaları bulunur. Bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.     Aşağıdaki… Read more »

su-sondaj-3

Sondaj Teknikleri

SONDAJ YÖNTEMLERİ: Su Sondaj Kuyusu: Derinde olan su taşıyan formasyonlardan en verimli şekilde yararlanma sondaj yöntemi ile kuyu açmak yolu ile mümkün olmaktadır.  Sondaj; *Darbeli *Rotari, *Birleşik (kombine) olmak üzere… Read more »